مرسولات ياد مولا (منه السّلام)

در معرفت حضرت وجه الله دوران امام انس و جان محمد بن الحسن المهدي صاحب عصر و زمان (منه السلام)

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 391

پستتوسط najm111 » جمعه آگوست 14, 2015 11:28 pm

بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

مرسوله صوتي را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=8799

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1563
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 392

پستتوسط najm111 » شنبه سپتامبر 05, 2015 7:22 am

بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

مرسوله صوتي را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=8852

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1563
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 393

پستتوسط najm111 » جمعه سپتامبر 11, 2015 6:13 pm

بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

مرسوله صوتي را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=8955

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1563
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 394

پستتوسط najm111 » جمعه اکتبر 02, 2015 8:47 pm

بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

مرسوله صوتي را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/110.aspx?id=8988

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1563
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 395

پستتوسط najm111 » جمعه اکتبر 23, 2015 6:13 pm

بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

مرسوله صوتي را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/Ersaal/2/YaadeMawlaa395.mp3
خطیب: مرحوم آیت الله شیخ عبد الحسین خراسانی (رضوان الله علیه)

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1563
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 396

پستتوسط najm111 » جمعه اکتبر 30, 2015 10:07 pm

بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

مرسوله صوتي را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/Ersaal/2/YaadeMawlaa396.mp3

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1563
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 397

پستتوسط najm111 » جمعه نوامبر 06, 2015 1:52 pm

بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

مرسوله صوتي را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/Ersaal/2/YaadeMawlaa397.mp3

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1563
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 398

پستتوسط najm111 » جمعه نوامبر 20, 2015 3:37 pm

بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

مرسوله صوتي را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/Ersaal/2/YaadeMawlaa398.mp3

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1563
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 399

پستتوسط najm111 » جمعه نوامبر 27, 2015 9:51 am

بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

مشاهد مهدوی

مشهد مهدوی (علیه السلام) در نعمانیه

موقعیت جغرافیایی و آداب و ادعیه و اذکار و فضائل و برکات

Image

مرسوله را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/Ersaal/6/MashaahedMahd ... aiyye4.pdf

31 صفحه

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1563
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مرسولات ياد مولا (منه السّلام) = 400

پستتوسط najm111 » جمعه دسامبر 04, 2015 7:00 pm

بسم الله الرحمان الرحيم

ياحضرت وجه الله

هر لحظه هنگام ياد مولاست ولى روز جمعه و خصوصا عصر جمعه بهار ياد مولاست.

السلام عليكم و رحمة الله

مرسوله صوتي را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://aelaa.net/Ersaal/2/YaadeMawlaa400.mp3

موفق باشيد

و الحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1563
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

قبليبعدي

بازگشت به معرفت ناحيه مقدسه


Aelaa.Net