الآن به وقت مكه مكرمه: - Çarşamba - و به وقت کشور شما () (بدون ساعت تابستانی)
20 Rabiĕ al-awwal 1443 Hicri Kameri- 5 Akrep burcu 5 Ãbãn 1400 güneş Hicri- 1183 Döneminin İmam Mehdi- 1496 Doğuş Haḋrati Moȟammad- 27 Ekim 2021