الآن به وقت مكه مكرمه: - Çarşamba - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
16 Ĵamãdi al-õlā 1440 Hicri Kameri- 4 Kova 3 Bahman 1397 güneş Hicri- 1180 Döneminin İmam Mehdi- 1493 Doğuş Haḋrati Moȟammad- 23 Ocak 2019