الآن به وقت مكه مكرمه: - diel - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
27 Ĵamãdi al-oǩrā 1438 hënor Hegira- 6 Dashi 6 Farwardin 1396 diellore Hegira- 1178 epokën e Imam Mehdiut- 1491 Lindja e Haḋrati Moȟammad- 26 Mars 2017