الآن به وقت مكه مكرمه: - martë - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
5 Moȟarram al-ȟarãm 1439 hënor Hegira- 4 Peshorja 4 Mehr 1396 diellore Hegira- 1179 epokën e Imam Mehdiut- 1492 Lindja e Haḋrati Moȟammad- 26 Shtator 2017