الآن به وقت مكه مكرمه: - martë - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
24 Ĵamãdi al-õlā 1438 hënor Hegira- 3 Peshqit 3 Esfand 1395 diellore Hegira- 1178 epokën e Imam Mehdiut- 1491 Lindja e Haḋrati Moȟammad- 21 Shkurt 2017