الآن به وقت مكه مكرمه: - premte - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
10 Moȟarram al-ȟarãm 1440 hënor Hegira- 30 Virgjëresha 30 Šahriwar 1397 diellore Hegira- 1180 epokën e Imam Mehdiut- 1493 Lindja e Haḋrati Moȟammad- 21 Shtator 2018