الآن به وقت مكه مكرمه: - hënë - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
12 Šaĕbãn 1441 hënor Hegira- 18 Dashi 18 Farwardin 1399 diellore Hegira- 1181 epokën e Imam Mehdiut- 1494 Lindja e Haḋrati Moȟammad- 6 Prill 2020