الآن به وقت مكه مكرمه: - shtunë - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
5 Šaĕbãn 1439 hënor Hegira- 1 Demi 1 Ordibehešt 1397 diellore Hegira- 1179 epokën e Imam Mehdiut- 1492 Lindja e Haḋrati Moȟammad- 21 Prill 2018