الآن به وقت مكه مكرمه: - diel - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
9 Ĵamãdi al-oǩrā 1439 hënor Hegira- 7 Peshqit 6 Esfand 1396 diellore Hegira- 1179 epokën e Imam Mehdiut- 1492 Lindja e Haḋrati Moȟammad- 25 Shkurt 2018