الآن به وقت مكه مكرمه: - enjte - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
30 Raĵab 1438 hënor Hegira- 7 Demi 7 Ordibehešt 1396 diellore Hegira- 1178 epokën e Imam Mehdiut- 1491 Lindja e Haḋrati Moȟammad- 27 Prill 2017