الآن به وقت مكه مكرمه: - martë - و به وقت کشور شما () (بدون ساعت تابستانی)
8 Rabiĕ al-çãni 1442 hënor Hegira- 4 Shigjetari 4 Þar 1399 diellore Hegira- 1182 epokën e Imam Mehdiut- 1495 Lindja e Haḋrati Moȟammad- 24 Nëntor 2020