الآن به وقت مكه مكرمه: - Samedi - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
5 Šaĕbãn 1439 Hégire lunaire- 1 Taureau 1 Ordibehešt 1397 Hégire solaire- 1179 Ere Imam Mahdi- 1492 Nativité de Haḋrati Moȟammad- 21 Avril 2018