الآن به وقت مكه مكرمه: - Dimanche - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
23 Ĵamãdi al-õlā 1441 Hégire lunaire- 29 Capricorne 29 Dey 1398 Hégire solaire- 1181 Ere Imam Mahdi- 1494 Nativité de Haḋrati Moȟammad- 19 Janvier 2020