الآن به وقت مكه مكرمه: - Dimanche - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
9 Ĵamãdi al-oǩrā 1439 Hégire lunaire- 7 Poissons 6 Esfand 1396 Hégire solaire- 1179 Ere Imam Mahdi- 1492 Nativité de Haḋrati Moȟammad- 25 Février 2018