الآن به وقت مكه مكرمه: - Mercredi - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
16 Ĵamãdi al-õlā 1440 Hégire lunaire- 4 Verseau 3 Bahman 1397 Hégire solaire- 1180 Ere Imam Mahdi- 1493 Nativité de Haḋrati Moȟammad- 23 Janvier 2019