الآن به وقت مكه مكرمه: روز دوشنبه - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
12 شعبان 1441 هجري قمري- 18 حمل 18 فروردین 1399 هجري شمسي- 1181 عصر صاحب الأمر- 1494 ميلادي محمدي- 6 آوریل 2020