الآن به وقت مكه مكرمه: روز پنجشنبه - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
30 رجب 1438 هجري قمري- 7 ثور 7 اردیبهشت 1396 هجري شمسي- 1178 عصر صاحب الأمر- 1491 ميلادي محمدي- 27 آوریل 2017