الآن به وقت مكه مكرمه: - Martes - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
24 Ĵamãdi al-õlā 1438 Hégira lunar- 3 Piscis 3 Esfand 1395 Hégira solar- 1178 Era de Imam Mahdi- 1491 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 21 Febrero 2017