الآن به وقت مكه مكرمه: - Domingo - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
27 Ĵamãdi al-oǩrā 1438 Hégira lunar- 6 Aries 6 Farwardin 1396 Hégira solar- 1178 Era de Imam Mahdi- 1491 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 26 Marzo 2017