الآن به وقت مكه مكرمه: - Sábado - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
5 Šaĕbãn 1439 Hégira lunar- 1 Tauro 1 Ordibehešt 1397 Hégira solar- 1179 Era de Imam Mahdi- 1492 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 21 Abril 2018