الآن به وقت مكه مكرمه: - Miércoles - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
16 Ĵamãdi al-õlā 1440 Hégira lunar- 4 Acuario 3 Bahman 1397 Hégira solar- 1180 Era de Imam Mahdi- 1493 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 23 Enero 2019