الآن به وقت مكه مكرمه: - Lunes - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
22 Ramaḋãn 1440 Hégira lunar- 6 Géminis 6 Ǩordãd 1398 Hégira solar- 1180 Era de Imam Mahdi- 1493 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 27 Mayo 2019