الآن به وقت مكه مكرمه: - Domingo - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
23 Ĵamãdi al-õlā 1441 Hégira lunar- 29 Capricornio 29 Dey 1398 Hégira solar- 1181 Era de Imam Mahdi- 1494 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 19 Enero 2020