الآن به وقت مكه مكرمه: - Domingo - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
9 Ĵamãdi al-oǩrā 1439 Hégira lunar- 7 Piscis 6 Esfand 1396 Hégira solar- 1179 Era de Imam Mahdi- 1492 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 25 Febrero 2018