الآن به وقت مكه مكرمه: - Jueves - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
25 Šawwãl 1438 Hégira lunar- 29 Cáncer 29 Tir 1396 Hégira solar- 1178 Era de Imam Mahdi- 1491 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 20 Julio 2017