الآن به وقت مكه مكرمه: night Sunday - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
5 Šaĕbãn 1439 lunar hijri- 1 Taurus 1 Ordibehešt 1397 solar hijri- 1179 era of Imam Mahdi- 1492 Moȟammad’s nativity- 21 April 2018