الآن به وقت مكه مكرمه: night Friday - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
25 Šawwãl 1438 lunar hijri- 29 Cancer 29 Tir 1396 solar hijri- 1178 era of Imam Mahdi- 1491 Moȟammad’s nativity- 20 July 2017