الآن به وقت مكه مكرمه: Wednesday - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
16 Ĵamãdi al-õlā 1440 lunar hijri- 4 Aquarius 3 Bahman 1397 solar hijri- 1180 era of Imam Mahdi- 1493 Moȟammad’s nativity- 23 January 2019