الآن به وقت مكه مكرمه: Monday - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
22 Ramaḋãn 1440 lunar hijri- 6 Gemini 6 Ǩordãd 1398 solar hijri- 1180 era of Imam Mahdi- 1493 Moȟammad’s nativity- 27 May 2019