الآن به وقت مكه مكرمه: night Monday - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
23 Ĵamãdi al-õlā 1441 lunar hijri- 29 Capricorn 29 Dey 1398 solar hijri- 1181 era of Imam Mahdi- 1494 Moȟammad’s nativity- 19 January 2020