الآن به وقت مكه مكرمه: night Wednesday - و به وقت کشور شما () (بدون ساعت تابستانی)
14 Ĵamãdi al-oǩrā 1443 lunar hijri- 28 Capricorn 28 Dey 1400 solar hijri- 1183 era of Imam Mahdi- 1496 Moȟammad’s nativity- 18 January 2022