الآن به وقت مكه مكرمه: night Monday - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
27 Ĵamãdi al-oǩrā 1438 lunar hijri- 6 Aries 6 Farwardin 1396 solar hijri- 1178 era of Imam Mahdi- 1491 Moȟammad’s nativity- 26 March 2017