درس 12 = تشخیص وقت استجابت دعاء با رصد 3

درس 12 = تشخیص وقت استجابت دعاء با رصد 3

پستتوسط najm111 » جمعه مارس 19, 2021 12:40 am

بسم الله الرحمان الرحیم
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

Re: درس 12 = تشخیص وقت استجابت دعاء با رصد 3

پستتوسط najm111 » جمعه مارس 19, 2021 12:44 am

وقت استجابت دعا:
بنا بر علم نجوم کهن و اسلامی:
اوقات مقارنه هر یک از کواکب سبعه با ستاره حاجت یاب (کف الخضیب) از اوقات استجابت دعا و یا مرتبط با استجابت دعاست.
در متون حکمای الهی نجوم، در میان شرایط نجومی وقت استجابت دعاء، کف الخضیب را شرط اعظم فرموده اند.


=================

در مورد اوقات دعای مستجاب، راه آسمانهای مربوطه را مطالعه نمایید:
viewtopic.php?f=2161&t=35&start=50#p1147

راه آسمان ٣٥٤ =اوقات دعاء و حاجت خواهي و هنگام شناسي استجابت دعاء ‏
راه آسمان ٣٥٨ = دلائل فلكي و شرايط نجومي زمان رواشدن حاجت ‏
راه آسمان ٣٦٢ = نشانه هاي آسماني اوقات نامناسب و مناسب حاجت خواهي ‏
راه آسمان ٣٦٦ = طالع فلكي اجابت دعا (طالع وقت و طالع تولد)‏ ‏
راه آسمان ٣٧٠ = کف الخضیب در تعاليم ديني‏ ‏
راه آسمان ٣٧٤ = هنگام شناسي ستاره حاجت ياب (كف الخضيب)‏‏ ‏
راه آسمان ٣٧٨ = ستاره شناسي صورت فلكي دعاء (ستاره كف الخضيب، حاجت ياب)‏‏ ‏


توصیف صورت فلکی دعاء متناسب با تعاليم مکتب وحی


در درسهای قبل صورت فلکی دعا (ذات الکرسی) و ستاره حاجت یابت (کف الحضیب) معرفی شد
ستاره حاجت ياب (كف الخضيب) در صورت فلكي دعاء (ذات الكرسي) واقع است كه با وصل كردن 5 ستاره پرنور آن، در حالت مستوي (رو به بالا) مانند فردي مي باشد كه دو دستش را بسوي آسمان به دعا بلند كرده است.

Image

در كف دست راست، ستاره حاجت ياب (كف الخضيب) قرار دارد، همان دستي كه شخص با آن عطاي الهي را دريافت مي كند، و دست چپ گشوده تر از دست راست و بيشتر بالا برده شده است؛ همانطور كه در الحاح و تضرع براى دعا مرسوم است؛ و دست چپ هم كه وسيله الحاح و تضرع است.

Image

اين صورت فلكي پنج ستاره پر نور و شاخص دارد:
از سمت راست اولين ستاره در كف دست راست (ستاره حاجت ياب = كف الخضيب)، دومين ستاره روي آرنج دست راست، سومين ستاره بين دو كتف (شخص داعي)، چهارمين ستاره روي آرنج دست چپ، و پنجمين ستاره در كف دست چپ (كه به سوي بالا برده شده است) قرار دارد.
در تصوير زير توصيف صورت فلكي دعاء و ستاره حاجت ياب (كف الخضيب) با تصویر شخص داعي بر بالاي كوه حرا متوجه به كعبه را نشان داده ايم.

Image

پرنورترين ستاره بر آرنج دست راست قرار دارد، و ستاره حاجت ياب (كف الخضيب) دومين ستاره پرنور اين صورت فلكي است. سومین ستاره پرنور بر آرنج دست چپ و چهارمین ستاره پرنور بر میان شانه ها واقع است و کم نورترین بر کف دست چپ است. میزان درشتي و نور ستارگان در تصوير نشان داده شده است.

Image
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

Re: درس 12 = تشخیص وقت استجابت دعاء با رصد 3

پستتوسط najm111 » جمعه مارس 19, 2021 3:00 am

اقتران‌های مسعود کواکب با ستاره حاجت یاب (کف الحضیب)


روش تشحیص با رصد:

کوکب سیاره و ستاره کف الحضیب در رصد بر یک درجه از دایره بروج باید قرار بگیرند
یعنی از ستاره که خطی به دایره بروج عمود کنیم کوکب نیز در همان راستا قرار بگیرد

موقعیت سماوی ستاره حاجت یاب (کف الخضیب) در درجه 5 برج حمل نجمی

Image

===========

1- اقتران قمر با کف الخضیب: هرگاه قمر مقارن کف الخضیب باشد هر آینه وقت اجابت دعاست و هر دعائی که در صلاح تن کند مستجاب شود.
رخداد: در هر 27 روز و 8 ساعت سیر متوسط قمر در دایرة البروج، قمر حدود یک ساعت و 45 دقیقه بر درجه کف الخضیب مقارن آن می‌شود.


2- اقتران عطارد با کف الخضیب: هر گاه عطارد مقارن کف الخضیب باشد هر آینه وقت اجابت دعاست و دعا برای نیل و موفقیت در علوم مستجاب شود.
رخداد: در هر یک سال یکبار، حدود 14 ساعت و در حالت عطارد سریع السیر حدود 12 ساعت.


3- اقتران شمس با کف الخضیب: و اگر آفتاب بدو پیوندد (اقتران کند) دعاء جهت غنا و توانگری و شجاعت مستجاب گردد. (و در وسط عمرش برای او مستجاب شود.)
کف الخضیب هر وقت با خورشید در وقت إستوا (وقت زوال ظهر) در یک برج و در یک درجه جمع شود آن موقع هر دعایی که بکنند به امر خداوند متعال مقبول واقع می‌شود یعنی مستجاب می‌گردد.
توضیح: در یک شبانه روزی که شمس با کف الخضیب اقتران دارد؛ و در یک درجه از دایرة البروج جمع است؛ در این مدت یک بار کف الخضیب به وسط السماء می‌رسد؛ و شمس نیز همراه آنست، واقع شدن خورشید بر گذر نصف النهاری یا وسط السماء؛ همان وقت زوال یا اذان ظهر یا إستواء شمس است، که در این لحظه هم شمس و هم کف الخضیب بر وسط السماء هستند، و چندین قوت برای اجابت دعاء توأمان فراهم است، کف الخضیب وسط السماء، وقت اذان، قوت شمس در وتد (در وتد عاشر)، مقارنه شمس با کف الخضیب، این لحظه به صورت عمومی وقت استجابت است و خاصة برای غنا و ثروت و شجاعت.
رخداد: در هر سال شمسی یک بار، به مدت یک شبانه روز.


4- اقتران مشتری با کف الخضیب: چون مشتری به کف الخضیب پیوندد (اقتران نماید) بهترین وقتی از برای دعاست و نصرت خواهد بر ظالمی نصرت خواهد یافت و دعای مظلوم در استغاثه از ستم و ظلم ظالم مستجاب می‌شود.
اگر در هنگام مقارنه مشتری با کف الخضیب، رأس نیز مقارن مشتری باشد و قمر نیز مقارن یا متصل به مشتری باشد؛ بهترین وقت برای دعاست.
توضیح: در این وقت چندین دلالت استجابت دعا جمع می‌باشد مقارنه مشتری با رأس و مقارنه با کف الخضیب از اوقات اجابت دعاست خاصه در لحظه کف الخضیب وسط السماء که رأس و مشتری و کف الخضیب هر سه مقارن و در وسط السماء بوده؛ و دلالت بر سرعت استجابت و سعادت وقت دارند و قمر هم متصل به مشتری و مسعود است.
رخداد: اقتران مشتری با کف الخضیب؛ تقریباً هر 12 سال یک بار، به مدت 12 روز اتفاق می‌افتد.

5- اقتران شمس و قمر با کف الخضیب: اگر وقت اجتماع نیرین (شمس و قمر) باشد بدین درجه کف الخضیب، عظیم وقتی بُوَد استجابت دعا را. (یعنی شمس و قمر در میانه مقارنه‌شان بر کف الخضیب واقع شوند)
رخداد: حدود هر 20 سال یک بار، هر بار کمتر از یک ساعت و 45 دقیقه.

6- اقتران عطارد با شمس در درجه کف الخضیب: علی الخصوص عطارد با آفتاب به هم بدین درجه بُوَد هم وقت دعا کردن باشد.
رخداد: تا یک قرن آینده 3 بار رخ می‌دهد به فاصله 30 و 60 سال، هر بار حدود 4 تا 10 ساعت.

7- اقتران مشتری با شمس در درجه کف الخضیب: اقتران مشتری با آفتاب به هم بدین درجه بود هم وقت دعا کردن باشد.
رخداد: در 5 قرن آینده دو بار رخ می‌دهد، هر بار حدود 20 ساعت.

8- اقتران عطارد با مشتری در درجه کف الخضیب: و قران عطارد و مشتری همین حکم دارد (وقت اجابت است).
رخداد: در 5 قرن آینده یک بار اتفاق می‌افتد، حدود 12 ساعت.


اوقات مسعود برای برخی حوائج

1- [b]اقتران مریخ با کف الخضیب
: اگر مریخ با آن مقارن گردد؛ برای رسیدن به مراتب ریاست و فرماندهی و نیز امور نظامی و جنگی خوب بوده و در این وقت دعای برای آن‌ها مستجاب است، ان شاء الله، و دعا برعلیه دشمنان محذور است
رخداد: اقتران مریخ با کف الخضیب در هر 2 سال یک بار، حدود 2 روز اتفاق می‌افتد.

2- اقتران زهره با کف الخضیب: اگر زهره به کف الخضیب پیوندد در مال خواستن دعا مستجاب شود؛ اما چندانکه مال زیاده شود از عمر نقصان کند. و چه بسا سایر حظوظ دنیوی نیز اگر موضوع دعا باشد؛ هر چند مستجاب شود؛ اما از مدت حظ و بهره شخص کاسته می‌گردد. فلذا دعاء برای امور دنیوی در این وقت موفق؛ اما با کاستی مدت بهره مندی همراه است. اما سایر دعاها منعی نداشته؛ و محذوریتی در این وقت ندارد.
رخداد: اقتران زهره با ستاره حاجت یاب (کف الخضیب) در هر دوره سیر زهره در دایرة البروج (حدود یکسال)؛ یک بار اتفاق می‌افتد؛ به مدت یک روز.


اوقات محذور در برخی حوائج

1- اقتران زحل بد حال با کف الخضیب: برای اقتران زحل با کف الخضیب دو نوع دلالت می‌باشد و بستگی به شرایط سعادت یا نحوست زحل در هنگام اقتران با کف الخضیب دارد؛ اگر زحل منحوس باشد (مانند تراجع، احتراق، اتصال دشمنی به مریخ، تغریب و از ضعف‌های عرضی مانند ترح، بیوت زایل ووو) و با کف الخضیب مقارن شود نتیجه دعا برعکس شود، مثلاً: اگر دعا برای وسعت رزق و ثروت باشد؛ دعا کننده فقیر و بینوا گردد، چه بعضی از این اوقات نامناسب (مثل همین وقت) است که معکوس می‌گردد ادعیه آن بر داعی؛ وخلاف آنچه تمنای اوست حاصل می‌شود؛

محل کف الخضیب (5 درجه برج نجمی حمل) برج هبوط زحل و یکی از مواضع ضعف او در بروج نجمی است؛ فلذا زحل در درجه کف الخضیب یکی از شرایط نحوست و از ضعف‌های عظیم الأثر را داشته و این ایام محذور تلقی می‌شود و اگر از نحوست‌های دیگر نیز در این وقت بر زحل عارض شود ضعف آن شدیدتر می‌شود. لازم به ذکر است این درجه چند سعادت میانه أثر و ضعیف الأثر برای زحل را نیز داراست، این درجه در حد زحل و برج مذکر (حمل) و إثنی عشریه زهره نیز واقع است و زحل شریک خداوند مثلثه برج آتشی حمل می‌باشد، بودن زحل در حد خود و برج مذکر از قوت‌های میانه أثر زحل است و بودنش در إثنی عشریه زهره نیز از سعادت‌های ضعیف الأثر می‌باشد؛ این موارد از ضعف زحل (هبوط) می‌کاهد و اگر با برخی شرایط خاص که از سعادت‌ها هستند همراه شود برای برخی حوایج مناسب است؛ از شرایط استجابت و برای برخی حوایج مربوط به وقت اقتران زحل با کف الخضیب آمده است: برای دعای زوال خوف و رنج شایسته است که زحل مقارن کف الخضیب باشد اما به شرطی که شمس در درجه شرف (درجه 19 حمل) باشد، یا اگر زحل و مشتری با کف الخضیب قران کنند وقتی که رأس در جدی باشد برای دعاء بسیار پسندیده است.
 از آنجا که در شرایط استجابت دعا مربوط به اقتران زحل با کف الخضیب چنین آمده است که اگر زحل مسعود باشد و به کف الخضیب پیوندد دعا در نیمه آخر عمر اجابت می‌شود و اقتران با مشتری نیز از سعادت‌های عظیم الأثر هر کوکب است فلذا استجابت مربوط به این وضعیت نیز در نیمه آخر عمر می‌باشد. اما در غیر این شرایط، بودن زحل در درجه کف الخضیب؛ جزو محذورات مهم هر خواستن و دعایی است؛ بنابراین دعاکننده باید در هر دعایی از شرایط زحل در درجه 5 برج نجمی حمل (درجه کف الخضیب) مطمئن گردد.

رخداد: زحل هر 30 سال؛ به مدت 7 روز تا 2 ماه و با سیر متوسط 14 روز؛ بر درجه کف الخضیب مقترن می‌شود؛ که این ایام به لحاظ هبوط زحل محذور بوده به جز یک بار (تا 5 قرن آینده) که مصادف با هنگام شرف شمس (شمس در درجه 19 حمل) اتفاق می‌افتد.


2- اقتران مریخ با کف الخضیب: اگر مریخ مقارن گردد (و دعا شود و موضوع دعاء نفرین و بر علیه دشمنان باشد) دلالت کند بر آنکه داعی در این وقت بر مدعوّ علیه (دعا کننده در وقت دعایش بر آنکه دعا علیه او می‌کند) ظالم است؛ و از اجابت دعا محروم گردد. (چه اینکه طبیعت افراط و حرارت در کوکب مریخ؛ زمینه ساز افراط در نتیجه نفرین؛ و سبب ظلم می‌شود). فلذا این محذوریت تنها برای دعای با محتوای نفرین وجود داشته؛ اما برای دعاهای دیگر منعی نداشته؛ بلکه در برخی حوائج سبب موفقیت ویژه می‌گردد، مانند رسیدن به مراتب ریاست و فرماندهی و نیز امور نظامی و جنگی که در این وقت دعای برای آن‌ها خوب و مستجاب است، ان شاء الله.

رخداد: اقتران مریخ با کف الخضیب در هر 2 سال یک بار، حدود 2 روز اتفاق می‌افتد.

3- اقتران زهره با کف الخضیب: اگر زهره به کف الخضیب پیوندد در مال خواستن دعا مستجاب شود؛ اما چندانکه مال زیاده شود از عمر نقصان کند. و چه بسا سایر حظوظ دنیوی نیز اگر موضوع دعا باشد؛ هر چند مستجاب شود؛ اما از مدت حظ و بهره شخص کاسته می‌گردد. فلذا دعاء برای امور دنیوی در این وقت موفق؛ اما با کاستی مدت بهره مندی همراه است. اما سایر دعاها منعی نداشته؛ و محذوریتی در این وقت ندارد.

رخداد: اقتران زهره با ستاره حاجت یاب (کف الخضیب) در هر دوره سیر زهره در دایرة البروج (حدود یکسال)؛ یک بار اتفاق می‌افتد؛ به مدت یک روز.
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am


بازگشت به رصد كاربردی


cron
Aelaa.Net