سالنامه تقويم نجومي شرعي

سالنامه تقويم نجومي شرعي 1443

پستتوسط najm111 » جمعه آپريل 30, 2021 12:37 pm

بسم الله الرحمان الرحيم

Image

اين تقويم شامل:
ضروريات نجومي عامه مردم
+
تقويم الهي خاصه
با نشان نمودن تواريخ برگزيده (با علامت پرچم) از ميان اقوال بسيار تاريخي

در پرينت و صحافي اين تقويم دقت شود
تا صفحات
80-81
روبروي هم باشند

بخش تواريخ برگزيده تقويم الهي خاصه فقط دو ماه رمضان و شوال آن آماده و منتشر مي شود
بقيه ماهها در انتشارهاى بعدي .... ان شاء الله
ولي به هر حال تقويم الان هم كامل است

شامل:
71 صفحه راهنما (نسخه منتشره 1436) + 63 صفحه سالنامه تقویم 1443

راهنمای تقویم نجومی شرعی:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Raa ... Harei8.pdf

سالنامه تقویم 1443 را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/TaqwimN ... 443-n2.pdf
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سالنامه تقويم نجومي شرعي1444

پستتوسط najm111 » چهارشنبه آپريل 06, 2022 2:43 pm

بسم الله الرحمان الرحيم

Image

اين تقويم شامل:
ضروريات نجومي عامه مردم
+
تقويم الهي خاصه
با نشان نمودن تواريخ برگزيده (با علامت پرچم) از ميان اقوال بسيار تاريخي

در پرينت و صحافي اين تقويم دقت شود
تا صفحات
80-81
روبروي هم باشند

بخش تواريخ برگزيده تقويم الهي خاصه فقط دو ماه رمضان و شوال آن آماده و منتشر مي شود
بقيه ماهها در انتشارهاى بعدي .... ان شاء الله
ولي به هر حال تقويم الان هم كامل است

شامل:
71 صفحه راهنما (نسخه منتشره 1436) + 66 صفحه سالنامه تقویم 1443

راهنمای تقویم نجومی شرعی:
http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/Raahnem ... Harei9.pdf

سالنامه تقویم 1444 را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/TaqwimN ... i-1444.pdf
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سالنامه تقويم نجومي شرعي1445

پستتوسط najm111 » پنج شنبه ژوئن 22, 2023 10:33 am

بسم الله الرحمان الرحيم

Image

اين تقويم شامل:
ضروريات نجومي عامه مردم
+
تقويم الهي خاصه
با نشان نمودن تواريخ برگزيده (با علامت پرچم) از ميان اقوال بسيار تاريخي

در پرينت و صحافي اين تقويم دقت شود
تا صفحات
80-81
روبروي هم باشند

بخش تواريخ برگزيده تقويم الهي خاصه فقط دو ماه رمضان و شوال آن آماده و منتشر مي شود
بقيه ماهها در انتشارهاى بعدي .... ان شاء الله
ولي به هر حال تقويم الان هم كامل است

شامل:
71 صفحه راهنما (نسخه منتشره 1436) + 65 صفحه سالنامه تقویم 1445

راهنمای تقویم نجومی شرعی:
http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/Raahnem ... Harei9.pdf

سالنامه تقویم 1445 را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/TaqwimN ... 445-n2.pdf
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سالنامه تقويم نجومي شرعي 1446

پستتوسط najm111 » دوشنبه اکتبر 30, 2023 3:37 pm

بسم الله الرحمان الرحيم

Image

اين تقويم شامل:
ضروريات نجومي عامه مردم
+
تقويم الهي خاصه
با نشان نمودن تواريخ برگزيده (با علامت پرچم) از ميان اقوال بسيار تاريخي

در پرينت و صحافي اين تقويم دقت شود
تا صفحات
80-81
روبروي هم باشند

بخش تواريخ برگزيده تقويم الهي خاصه فقط دو ماه رمضان و شوال آن آماده و منتشر مي شود
بقيه ماهها در انتشارهاى بعدي .... ان شاء الله
ولي به هر حال تقويم الان هم كامل است

شامل:
71 صفحه راهنما (نسخه منتشره 1436) + 65 صفحه سالنامه تقویم 1446

راهنمای تقویم نجومی شرعی:
http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/Raahnem ... Harei9.pdf

سالنامه تقویم 1446 را از آدرس زير دريافت كنيد:
www.aelaa.net/Ersaal/3/5/TaqwimNojumiyeSHarei-1446.pdf
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

قبلي

بازگشت به سالانه


Aelaa.Net